Север Юг – Епизод 125 | Sever Yug – Epizod 125

Детето натъжено се сви, но не пророни и сълза. –    Ти май само за либидото си мислиш? – процеди шотландецът през зъби. Беше бял като платно и обилно се потеше. –    Ей, горски гълъбчета! – каза им той. – Излезте оттам! –    Отвори ги! Лий Чарлс ядеше мълчаливо и наблюдаваше всички наоколо. Децата нерешително се събираха на групички, а малчуганите боязливо се отпускаха пред съседите си. Разпит-наха непознатите с кратки въпроси и колебливо отговаряха. Гой забеляза индийчето Рупеш, което се взираше унило в храната пред себе си. Момчето не докосна месото и отмести разреденото пиво настрана. Лий се запита какъв ли е бил животът му у дома. Всички религии в Обединеното кралство бяха засегнати от „Танцуващият замък“. Хората все още посещаваха църкви, джамии, храмове и синагоги, но това бе по-скоро по навик и заради потребността да продължат да играят ролите от мнимия си живот тук. Кога ли щеше да свърши всичко това, чудеше се той? –    Къде е Маги? – запита тя. –    Какъв е този ад? – промълви той. –    Радостното е – продължи Малинда, – че нахлувайки при нас в образа на Лошия пастир, Назарянина беше длъжен да приеме… как да се изразя – всички мои условия! Умре ли тук, с него е свършено навсякъде. Това може да стори единствено Потайния дух. Ето какво искам от теб – и ти трябва да го направиш.