Север Юг – Епизод 18 | Sever Yug – Epizod 18

Той направи пренебрежителен жест с ръка, който я жегна и настрои срещу него. Килима ти навий, столовете дръпни и нека музика засвири. Маркъс изруга, а Спенсър размаха юмрук във въздуха и Лий вдигна очи към Чар, опитвайки се да запечата в съзнанието си всяка черта на лицето й. Изкуственият тен от-беше избледнял и отстъпил място на истинския загар. –    То може да почака! – отряза го Измъс. Даде знак на телохранителите си да останат и се отдалечи. ()битателите на „Танцуващият замък“ са готови да въз-int i mar ио света! –    Вече няма да спят тук – каза той. – Могат да се преселят при пищната си приятелка. 111 пътре се показа четвъртото Палаво дяволче.