Север Юг – Епизод 199 | Sever Yug – Epizod 199

-    Не, остани тук и довърши започнатото. После иди при децата от другия автобус. Важно е! Не на шега уплашен, Спенсър го изпрати с поглед. Какво ли му оставаше сега? За него каубойската шапка бе емблема на собственото му бягство — от ужаса и безумието, които го заобикаляха. Единственият начин да се откъсне от реалността. Не беше сигурен дали би могъл да се справи или дори да оцелее без него. Шапката се беше превърнала в негова неделима част и сега се почувства ограбен. –    Как можах да се натряскам толкова? – промълви тя. -Не съм пила много – почти нищо. –    Надявам се, че няма да свърша живота си тук като него – каза тя и потръпна от ужас. – В какво ли ще се превърна? Дракон, статуя или кой знае какво? Той се спря и лицето му се разтегли в не особено приветлива усмивка. –    Що не опиташ! Един от стражите Пунчинело зорко я пазеше и не пускаше никого до нея. –    Дотогава славно ще съм си разчистил сметките – обеща той. – По-добре си намери нов Ключар, защото тоя скоро ще ритне камбаната. А сега отвори шибаната врата!