Tag: север юг сериал

Север Юг – Епизод 128 | Sever Yug – Epizod 128

Хлапакът смутено я погледна и избухна в плач. Лицето му изразяваше безсилие и признателност. Забележката й беше първата нормална реакция, която бе чул през последните месеци. Кейт прехапа устни. Божичко, какъв ужас! Клетите хлапета бяха направо съсипани! Лий огледа бунгалото и затърси нещо. Подаде на Алес-кземпляр от „Танцуващият замък“, който лежеше на –    Върнете се!
Север Юг – Епизод 126 | Sever Yug – Epizod 126

Репортерката смъмри ядосано момчето. –    Съжалявам, братле, не намерих обезболяващи – каза Маркъс. – Ще се наложи да потърпиш – като онези по филмите, захапали куршум между зъбите. –    Това е върколакът! – прохлеичи Томи. – Ще ни изяде! Чар погледна боязливо и примига от ярката светлина, която внезапно я бе обляла. После закри уста
Север Юг – Епизод 125 | Sever Yug – Epizod 125

Детето натъжено се сви, но не пророни и сълза. –    Ти май само за либидото си мислиш? – процеди шотландецът през зъби. Беше бял като платно и обилно се потеше. –    Ей, горски гълъбчета! – каза им той. – Излезте оттам! –    Отвори ги! Лий Чарлс ядеше мълчаливо и наблюдаваше всички наоколо. Децата нерешително се
Север Юг – Епизод 124 | Sever Yug – Epizod 124

-    Драйф-а-рела!- обади се дванайсетгодишен хлапак, преди момиченцето да успее да отговори. –    Не ме бива много за първа помощ – призна си Маркъс. – Иначе не съм пропускал епизод от „Спешно отделение“ – ах, тия апетитни сестрички! В миг пред очите му се разкри поляна. Последва една от многобройните пътеки, които пресичаха орловата папрат,
Север Юг – Епизод 123 | Sever Yug – Epizod 123

-    Как се казваш, сладурче? – попита го тя. –    Постарай се да я заместиш – настоя Лий. Откакто бе влязъл в гората, бе успял да види само бягащите деца в гръб, но не беше достатъчно бърз, за да ги хване. –    Хей – не след дълго промълви той. – Отвори очи! Новината накара Маркъс
Север Юг – Епизод 121 | Sever Yug – Epizod 121

-    Извинете, мис – прошепна плахо едно седемгодишно момиченце, което седеше отпред. – Много ми е лошо! В това време Маркъс се чудеше как да превърже ръката на Алесдър към рамото. Воят на Спенсър се носеше в здрача. –    Знам – прошепна тя, а очите й искряха. –    Е, и? Дъртакът не може да смята.
Север Юг – Епизод 118 | Sever Yug – Epizod 118

-    Здравейте! – започна припряно тя. – Казвам се Кейт и съм репортерка от американска телевизия. Този приятел с камерата е Сам. Не се бойте от нас! Ние сме ваши приятели! Не сме чели тази книга. Дори не сме опитвали вкуса на прочутия „Минчет“. И двамата сме на ваша страна. Седемгодишното момиченце приглади възглавницата, –
Север Юг – Епизод 116 | Sever Yug – Epizod 116

Пътуването бе доста дълго. Децата идваха от различни краища на южните графства. През целия път не им бе разрешено да общуват помежду си. Кейт се съмняваше дали самите те биха го направили. Изглеждаха вглъбени и дори не се осмеляваха да се погледнат помежду си. –    Разкарай се! – отвърна тя, като профуча покрай него. Върна
Север Юг – Епизод 113 | Sever Yug – Epizod 113

Но в този момент не мислеше за тях. Бързаше да заговори онези сломени същества. Едва изчака възрастните да напуснат автобуса и щом видя, че нито едно дете не ги последва, скочи вътре, повличайки Сам след себе си. –    По-добре си върви – посъветва я Лий. –    На никого няма да кажа! – промълви ласкаво той.
Север Юг – Епизод 110 | Sever Yug – Epizod 110

-    Добре дошли! – провикна се Измъс. – Добре сте дошли всички! Момичето огорчено заплака. Маркъс бързо се огледа наоколо и видя, че са сами. Коленичи до нея. –    Не ме разбра. Само едно нещо искам да видя. Едно-гдинствено лице, близко до сърцето ми. Моля те, позволи ми! Заведи ме там! Спенсър не го чу.