Tag: север юг vbox

Север Юг – Епизод 175 | Sever Yug – Epizod 175

-    Представи се на зрителите в Америка – опита се да го предразположи Сам. –    Ако ще ме наричаш така, се усмихни – каза Пунчинело и Спенсър разпозна класическата реплика на Гари Купър от филма „Момчето от Вирджиния“. –    Хо-хо! Не се и съмнявам! –    На дребосъци като мен не им е работа да познават
Север Юг – Епизод 174 | Sever Yug – Epizod 174

-    На седем съм. –    Нуждая се от нея – поде отново момчето. – Моля ви, ъъъ… сър! –    Не се безпокой за това! Днес се връщам в имението във Феликстоу, за да подготвя нещата. Утре всичко ще бъде… грандиозно! –    Не ме ли помниш? В бунгалото на Алесдър момчетата почти едновременно бяха свършили с
Север Юг – Епизод 173 | Sever Yug – Epizod 173

малко по-силно: Спенсър се сепна и рязко се отдръпна. В миг осъзна, че това е стражът, който цяла нощ се забавляваше с неговия айпод. Кои ли филми бе изгледал и по колко пъти, за да ги запомни? –    Разбира се, Господарю мой! Готово ли е всичко за утрешния ден? –    Ухае, та чак вони! –
Север Юг – Епизод 172 | Sever Yug – Epizod 172

Момченцето едва помръдна устни, после прошепна –    Само посмей и ще те унищожа! – заплаши го той. Думите му прозвучаха като странна пародия на провлечения говор на Джон Уейн. – Оттегли се, страннико! –    Защо? Не ме размеквай, Пазителю! Нека не забравяме каква е ролята на гадните неверници там. Майското боле на Кралицата на Купите
Север Юг – Епизод 170 | Sever Yug – Epizod 170

Следващото дете беше крехко, слабичко момче с пребледняло личице. На челото му имаше голяма синина. Сам се постара да я заснеме с камерата. Момчето гледаше вяло към обектива. Приличаше на подплашено пиленце. –    Виж… съжалявам за носа ти – настоя момчето. – Но това не значи, че трябва да ми вземаш нещата. –    По-добре иди
Север Юг – Епизод 167 | Sever Yug – Epizod 167

-    Мейсън Стюарт от Ашфорд, единайсет години. Спенсър се опита да запази самообладание. –    Скъпи ми Ключарю! – заговори му гласът на Измъс. -Всичко свърши! –    Аха, омайно биле искаш значи? – каза човечето. – Навярно дириш Градината на билките – за цяр и чар? Тя е тъ-дява… А ти май пътя си объркала –
Север Юг – Епизод 166 | Sever Yug – Epizod 166

-    Джоди, четиринайсет, Бристъл и… мисля, че си губите времето. –    Шапка моя – изръмжа той. – Гаругаска иска! –    Ало? – каза той, допрял го до лицето си, докато въртеше намазания си с восък мустак. –    Аз съм – Чар! – отвърна тя и коленичи, за да поговори с него. Пазителя гордо се изпъчи.
Север Юг – Епизод 163 | Sever Yug – Epizod 163

-    Патрик… Патрик Хънтър, осем години… хммм Хор-шъм – „Елм три гроув“, 23. Когато Спенсър се прибра в бунгалото, с ужас забеляза, чс Пунчинело с полуизядения нос е застанал до леглото, а ма главата му се мъдреше каубойската шапка. Щом момчето млсзе, стражът се завъртя като гангстер и нададе дрезгав кикот. Високо горе същинският хищник
Север Юг – Епизод 160 | Sever Yug – Epizod 160

Операторът се съсредоточи върху задачата си. По-голе-мите деца съобщаваха имената си с неохота. Десет-единай-сет годишните свенливо се представяха. Повечето от малчуганите се изправяха и важно се покланяха. По-стеснител-ните имаха нужда от насърчение. –    Мисля, че грешиш, това е. Гласът й не достигна до Джоди. Изгубил шапката си, това бе той – без съмнение. Лий и
Север Юг – Епизод 152 | Sever Yug – Epizod 152

-    Ето какво ще направим – каза тя. – Операторът ще мине по средата. Искам всеки един от вас да погледне към камерата и да си каже името, възрастта и родното място. Говорете ясно – скоро ще станете известни по целия свят. Лий не беше толкова сигурен. Смехът на Маги секна и тя се обърна